Biuro rachunkowe DECRETUM - Karolina Nadwyczawska  
 

 

          Nazywam się Karolina Nadwyczawska i jestem właścicielką Biura rachunkowego DECRETUM. Jestem absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego zajmowałam się zawodowo prowadzeniem spraw związanych z rachunkowością i finansami firm, w których byłam zatrudniona. Posiadam również doświadczenie w bankowości i ubezpieczeniach.
          W 2002 r. ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym roczne studium podyplomowe w zakresie podatków na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu [nr dyplomu 4574], następnie z wynikiem bardzo dobrym ukończyłam podyplomowe studium w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły mi zająć stanowisko głównej księgowej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
          W 2008 roku uzyskałam certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów [certyfikat nr 23601/2008], co umożliwiło mi założenie biura rachunkowego
DECRETUM.
          Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; Dz.U. z 2008, Nr 234, poz. 1576] jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
          Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 

_____________________________________________________

Biuro rachunkowe Szczecin - Decretum - Karolina Nadwyczawska